Onboarding po polsku

Jak to u nas wygląda? Onboarding dawniej i dziś (+ nieco statystyk z badań onboardingu w Polsce)

35 proc. pracowników nie doświadczyło działań onboardingowych 1

Bezpośrednie tłumaczenie słowa onboarding na język polski to „wprowadzenie” lub „wdrożenie”. Po polsku stosuje się też zamiennie takie nazwy jak adaptacja lub orientacja pracownika. Na czym polega, jak wygląda onboarding w Polsce i jaka jest jego historia?

Z tego artykułu dowiesz się:

Słowo onboarding po polsku

Choć w publikacjach HR i mediach słowo onboarding zaczęło się pojawiać systematycznie, a nowi pracownicy coraz częściej są „onboardingowani” niż wdrażani, to tak naprawdę, nadal mówi się o wdrożeniu lub wprowadzaniu nowego pracownika. Stosowana nomenklatura to również:

 • Adaptacja pracownika (niekiedy rozumiana bardziej jako proces widziany oczami pracownika, czyli jego przystosowywanie się do pracy),
 • Orientacja pracownika – termin zapożyczony z angielskiego. W głównej mierze skupia się na kwestiach organizacyjnych i kadrowych – dokumentacja, układ biura, zasady pracy, ewentualnie zadania.

Co ciekawe, w Polsce funkcjonowało też pojęcie adaptacja spontaniczna 2, która oznacza pozostawienie pracownika samemu sobie, bez wsparcia, niech sobie radzi. Organizacja adaptacji spontanicznej nie wspiera i zakłada, że pracownik sam się w końcu przyzwyczai i nauczy.

Protip! Adaptacja spontaniczna to po prostu ładna nazwa na taktykę „jakośtobędzie”, która jest wysoce nieefektywna i może zakończyć się dla firmy utratą pracownika. Nigdy jej nie stosuj!

Onboarding w Polsce – jak było dawniej?

W okresie przemian ustrojowych w Polsce, kiedy w Polsce zaczęły pojawiać się prywatne firmy, takie działania jak adaptacja spontaniczna były na porządku dziennym.

Trzeba też przyznać, że orientacja nowych pracowników lub wdrożenie ich do pracy były w wielu firmach podejmowane, tyle że skupiano się na wąskim zakresie zadań (np. uzupełnieniu dokumentacji oraz szkoleniu stanowiskowym lub BHP).

Wejście na rynek firm zagranicznych, z ich know-how w obszarze HR oraz wprowadzenie terminu onboarding (po polsku wdrożenie do pracy) spowodowało zainteresowanie szerszą perspektywą – czyli tym, jak pracownik adaptuje się do firmy, jej kultury, wartości, celów i grupy, z którą pracuje.

Nadal jednak onboarding po polsku realizowany był w stopniu niepełnym, słabo zorganizowanym, pozbawionym digitalizacji i automatyzacji. Często był to jedynie onboarding pasywny (i niestety jest nadal).

Nowoczesny onboarding – polska perspektywa

W Polsce tematyka onboardingu dopiero od kilku lat zaczyna być dostrzegana i uważana przez firmy za ważną.

W badaniach przeprowadzonych przez firmę Antal i Macrologic w 2017 roku niespełna 60% firm określiło procesy onboardingu jako ważne w swojej firmie, a 10% uznało, że są to obszary raczej nieważne lub zupełnie nieważne 3

Badania Antal w Polsce - onboarding

żródło: procesy HR w firmach w Polsce – badanie Antal i Macrologic, kwiecień 2017

W tym samym badaniu 34% firm wskazało na to, że nie mierzą procesów onboardingowych w swoich firmach, a tylko 6% uznało, że czas adaptacji nowych osób jest zbyt długi i wymagałby skrócenia.

Z perspektywy polskiego pracownika onboarding jest z reguły robiony słabo. Co trzeci pracownik (34,8%) nigdy żadnych działań onboardingowych nie doświadczył.4 17% pracowników mówi, że realizowany przez ich firmę onboarding nie przygotował ich do pracy i nie zintegrował z firmą5, 24% nowych osób mogło liczyć tylko na siebie.6 Na szczęście 22% pracowników w Polsce uważa, że proces wdrożenia pozwolił im zdobyć potrzebną wiedzę na temat firmy, a 34% mogło liczyć na wsparcie kolegów i przełożonego.7 Tylko czy co trzeci zadowolony z onboardingu i przygotowany do pracy pracownik to jednak odrobinę nie za mało?

Usystematyzowane programy onboardingowe stosują w Polsce głównie duże firmy z kapitałem zagranicznym, które adaptują know-how swoich macierzystych instytucji. W przypadku firm średnich i MŚP działy HR skupiają się głównie na administracji i dokumentacji, a nie na zarządzaniu całym procesem zmiany, jakie niesie ze sobą nowy pracownik.8 Ponad połowa pracowników MŚP (57%) ocenia onboarding w swoich firmach negatywnie.9

W Polsce jest nadal bardzo wiele do zrobienia w zakresie onboardingu. Jeśli szukasz wskazówek i pomocy:

 • Sprawdź nasze gotowe, bezpłatne szablony onbooardingu dostępne w aplikacji Woonity
 • Zerknij na wzory maili, ankiet i innych działań onboardingowych, które publikujemy w bazie wiedzy,
 • Napisz do nas! 1. Onboarding pracowników - znajomość procesu, doświadczenia i znaczenie w świetle badań empirycznych, Krzysztof Wąsek, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2018, t. 19. cz 1
 2. Król, Ludwiczyński, „Zarządzanie zasobami ludzkimi” 2007
 3. Procesy HR w firmach w Polsce – badanie Antal i Macrologic, kwiecień 2017.
 4. Onboarding pracowników - znajomość procesu, doświadczenia i znaczenie w świetle badań empirycznych,
 5. Raport Employee Experience w Polsce, 2017 Great Digital I Hudson.
 6. tamże
 7. tamże
 8. Raport Michael Page „Globalny Barometr HR »
 9. badania Polskiego Stowarzyszenia Doradców Organizacji

Wypróbuj ZA DARMO!

Nie potrzebujesz skomplikowanych systemów by zarządzać ludźmi. Dzięki łatwości obsługi Woonity rozpoczniesz w kilka minut z dowolnego miejsca.

Rozpocznij usprawnianie już teraz.