Onboarding – co to jest i czego może dotyczyć?

Onboarding to proces, o którym słychać coraz więcej i to w różnych kontekstach. Mówi się o onboardingu pracownika, ale również klienta czy użytkownika. Co to jest ten onboarding?

Słowo onboarding pojawiło się w słowniku The American Heritage Dictionary dopiero w 2015 roku!

Z tego artykułu dowiesz się:

Onboarding – co to jest za słowo? Etymologiczna historia onboardingu

Na ogólnym poziomie znaczeniowym, onboarding to wprowadzanie. Słowo to pochodzi z języka angielskiego i w języku polskim jest anglicyzmem, który zastępuje bądź jest stosowany obok rodzimych słów: adaptacja, wprowadzenie czy wdrożenie.

Etymologia słowa onboarding wskazuje na połączenie w nim słów „on board”, które oznaczają „na pokładzie”. Słowo to pojawiło się w latach 70. XX wieku, a w rozumieniu onboardingu pracowników zaczęło być stosowane w latach 90. Dopiero jednak pierwsza dekada XXI wieku przyniosła większe zainteresowanie procesami onboardingu, które zaczęły wypierać stare i dobre orientation days.

Skąd ta zmiana? Otóż słownik Merriam-Webster wskazuje na to, że słowo orientacja dotyczy stricte poruszania się w przestrzeni. W efekcie orientacja pracownika polegała w większym stopniu na pokazaniu mu, co gdzie jest w firmie (np. gdzie jest sala konferencyjna, gdzie ksero, gdzie toalety), a nie nauczeniu go, jak być jej pełnoprawnym pracownikiem. Tymczasem firmy i rozwijające się struktury HR zaczęły zwracać większą uwagę na to, by pracownika wprowadzać nie tylko fizycznie do budynku, ale też w zadania i grupę pracowników. Dlatego zwrócono się do nomenklatury znanej z transportu i tak jak boarding on the plane or boat zmienia nabywcę biletu w pasażera, tak onboarding miał zmieniać kandydata w pracownika.

To, jak rośnie zainteresowanie procesami onboardingu dobrze widać w Google Trends. Przez ostatnie 5 lat zainteresowanie tym tematem wzrosło ponad dwukrotnie.


Jakie rodzaje onboardingu stosuje się w biznesie?

Jakie sa rodzaje onboardingu

Kiedy onboarding jako słowo pojawił się w użyciu, używany był jedynie w biznesie w odniesieniu do wprowadzania pracowników. Ostatnia dekada przyniosła jednak nowe rozumienia onboardingu.

Obecnie stosuje się to słowo w trzech znaczeniach:

  1. Onboarding nowych pracowników
  2. Onboarding klientów i konsumentów – jako ustalanie sposobu pracy z potencjalnym lub pozyskanym klientem,
  3. Onboarding użytkownika (np. aplikacji czy programu) – jako uczenie użytkownika obsługi aplikacji i zwiększanie jego zaangażowania, by częściej jej używał).

Wykorzystanie słowa onboarding spotyka się również w bankowości (onboarding klienta banku, czyli proces wprowadzania danych klienta do systemu, wymagający podawania dużej ilości danych i/lub dodatkowych dokumentów). Nie jest wykluczone, że w przyszłości słowo onboarding zacznie być używane również w innych obszarach.

Onboarding w biznesie – dlatego jest istotny?

Nadrzędnym celem onboardingu – w każdej formie – jest szybsze i bardziej zautomatyzowane wdrożenie (kogoś w coś: np. pracownika w pracę, użytkownika w aplikację). Dobrze przeprowadzony onboarding redukuje koszty i pozwala maksymalizować zyski.

O tym, jak istotny jest onboarding nowego pracownika dla wyników finansowych firmy, mówią liczne

statystyki onboardingu. W przypadku innych form onboardingu również widać wysoką zależność między dobrze zaprojektowanym procesem a ROI:
  • 8 na 10 użytkowników usunęło aplikację z telefonu, bo nie wiedzieli jak jej używać1,
  • 25% użytkowników porzuca aplikacje po pierwszym użyciu2,
  • 74% klientów przejdzie do konkurencji, jeśli uzna, że proces zakupowy jest zbyt skomplikowany3,

Innymi słowy, onboarding ma znacznie nie tylko dla samopoczucia pracownika, jego zespołu, klienta czy użytkownika, ale de facto bezpośrednio przekłada się na zysk firmy. Jeśli zyski firmy są dla Ciebie ważne, zerknij do Woonity – z nami zaplanujesz efektywny i przynoszący wymierne korzyści proces.
  1. Customer Onboarding Statistic 2020 / Wyzowl.com
  2. Appcues
  3. Salesforce

Wypróbuj ZA DARMO!

Nie potrzebujesz skomplikowanych systemów by zarządzać ludźmi. Dzięki łatwości obsługi Woonity rozpoczniesz w kilka minut z dowolnego miejsca.

Rozpocznij usprawnianie już teraz.