HR’owe słowo roku 2020 – wyniki plebiscytu

Jakie słowo było najczęściej używane przez HR w 2020 roku?

Sabina

Zainspirowani Młodzieżowym Słowem Roku, w listopadzie 2020 roku przeprowadziliśmy głosowanie na HR’owe słowo roku 2020. Które wyrażenie zdominowało świat HR w 2020 roku? Wynik nie będzie dużym zaskoczeniem, ale wśród zgłoszonych przez profesjonalistów HR słów pojawiło się kilka ciekawych nowości i propozycji nowych pojęć w HR.

Wykres - HRowe słowo roku 2020

Wyniki plebiscytu Woonity na HR-owe słowo roku 2020

Praca zdalna i home office – 47% wskazań

Niekwestionowanym zwycięzcom HRowego słowa roku 2020 została „praca zdalna”. Spontanicznie wskazało tę frazę jako najważniejszą 22% badanych.

Praca zdalna

Drugim wyrażeniem, które tym roku biło rekordy popularności jest „Home Office” (17% wskazań). Jeden z uczestników naszego plebiscytu skomentował to następująco:

To słowo (Home Office - przyp. red.) rozumieją już w Polsce wszyscy, nawet moi nieanglojęzyczni rodzice po 60tce 😂- Anonimowy Respondent

Oba wyrażenia – praca zdalna i Home Office można w zasadzie traktować wymiennie – oznaczają pracę realizowaną poza biurem lub jej zwyczajowym miejscem. I choć nie wszyscy mogą w ten sposób pracować, to nie sposób nie zwrócić uwagi na to, że pandemia przyspieszyła nam wdrażanie otwartości firm na ten sposób pracy. Do tej puli dokładamy też słowo „remote” (8% wskazań) i online (4%), które, choć niekoniecznie związane tylko z HR, w opiniach osób biorących udział w naszym plebiscycie związane są zarówno z samą pracą, jak i wieloma procesami HR (np. onboardingiem nowych osób), które musiały zostać wdrożone w wersji zdalnej.

Home Office

Nowy termin w HR – praca hybrydowa

Z przejściem na home office wiążą się dwa kolejne kilkukrotnie wspomniane przez ankietowanych wyrażenia:

  • Praca hybrydowa (8%),
  • Zespół rozproszony i zarządzanie zespołem rozproszonym (6%).

Dla wielu firm to właśnie łączenie pracy częściowo zdalnej a częściowo w tradycyjnej formie było kwestią najtrudniejszą. Jedne z uczestników plebiscytu zauważył również, że praca hybrydowa, to termin, który został usłyszany w wielu firmach pierwszy raz. A za to jak często w 2020. Trudno odmówić mu racji – do niedawna przecież, większość pracowników pracująca stacjonarnie mogła pracować z domu co najwyżej kilka razy w miesiącu. Dopiero wraz z pandemią pojawia się konieczność stworzenia nazwy na tę nową formę pracy, która nierzadko w jednakowym wymiarze łączy pracę z domu lub z biura oraz która daje pracownikowi dowolność decydowania o tym, w jaki sposób chce pracować.

Praca hybrydowa

Onboarding i … exit interview

Przejście na pracę hybrydową lub w pełni zdalną to kolejne wyzwania związane z procesami HR. Stąd popularność słowa „onboarding” również z dodatkiem „zdalny”. Jeden z uczestników skomentował „nigdy jeszcze nie onboardingowaliśmy zdalnie na taką skalę”.

Onboarding

Poza onboardingiem kilka wskazań uzyskał też „exit interview”, co prawdopodobnie związane jest z wymuszoną przez sytuację gospodarczą koniecznością pożegnania się z częścią pracowników. Z uwagi zaś na to, że wiele zwolnień to kwestia przyczyn ekonomicznych i sytuacji w jakiej znalazły się firmy w związku z obostrzeniami w handlu, HR chce rozstawać się z pracownikami w taki sposób, by w przyszłości możliwy był ich reboarding (który zresztą dwukrotnie został wspomniany w naszym plebiscycie).

Onboarding

Jak przeprowadzić skuteczny onboarding zdalny? Sprawdź, jak to robią inne firmy!

VUCA, Hiring freeze, Flexibility i Integrity

Te wyrażenia pojawiły się w naszym plebiscycie w niewielkiej ilości. Wskazują na to, że wydarzenia 2020 roku każą działom HR nieco szerzej patrzeć na sytuacje – nie tylko przez pryzmat samej organizacji, ale całościowych zmian, jakie dotykają pracowników.

VUCA to akronim (volatility – zmienność, uncertainty – niepewność, complexity – złożoność i ambiguity – niejednoznaczność), zastosowany po raz pierwszy w 1987 roku. Dopiero jednak 2020 rok i związany z nim wybuch pandemii wprowadził pojęcie metodologii VUCA (do świata HR każąc specjalistom:

  • Przewidywać możliwe problemy, które będą narastać,
  • Przygotowywać alternatywne scenariusze działania,
  • Dostrzegać szersze konsekwencje działań i zależności między poszczególnymi działaniami
  • Analizować i wykorzystywać istniejące możliwości.

Onboarding

Wskazywane przez specjalistów HR słowa wskazują też na niektóre aktualne problemy (np. zamrożenie rekrutacji) oraz na to, że w dobie niepewności i stresu najważniejsze stało się dbanie o elastyczność, ale również celowość i spójność działań. Co przyniesie nam 2021 rok? Zostańcie z nami – za rok na pewno powtórzymy plebiscyt!

Metodologia plebiscytu na HR’owe słowo roku 2020

Formularz stworzono za pomocą aplikacji Google Forms. Uczestnicy zostali poproszeni i zgłoszenie wybranego przez siebie słowa lub wyrażenia. Mogli dodatkowo dookreślić powody swojego wyboru. Plebiscyt trwał od 03.11 do 31.11 i ogłaszany był w sieciach społecznościowych na grupach zrzeszających profesjonalistów HR. W plebiscycie wzięło udział 86 osób.

Wypróbuj ZA DARMO!

Nie potrzebujesz skomplikowanych systemów by zarządzać ludźmi. Dzięki łatwości obsługi Woonity rozpoczniesz w kilka minut z dowolnego miejsca.

Rozpocznij usprawnianie już teraz.